Archív - školský rok 2015/2016
Literárna Ilava 2016

Autor: PhDr. Margita Hološková   

       V pekných letných prázdninových dňoch bola vyhodnotená súťaž Literárna Ilava 2016, v ktorej bola úspešná aj žiačka 2. A triedy
 Tatiana Dvorská,
 v kategórii poézia obsadila 3. miesto.
         K dosiahnutému výsledku jej blahoželáme.Radlinského Kúty 2016

Autor: Mgr. Jana Kováčová   

      Kristína Oslejová zo sexty opäť zaujala odbornú porotu, tentokrát v 17. ročníku literárnej súťaže Radlinského Kúty. Získala 2. miesto v II. kategórii SŠ a dospelí.
Blahoželáme!Challenge day

Autor: Mgr. Dagmar Blažeková   

      24.6.2016 pri príležitosti Challenge Day sa uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj zmiešaných družstiev, ktorého sa zúčastnilo 10 družstiev. Najlepšie sa darilo najmladším, keď turnaj vyhralo družstvo kvarty v zložení: Nosková, Jurkovičová, Šimková, Štefanová, Krška, posilnené mladšími spolužiakmi z tercie - Benková, sekundy - Jakub Buchel a primy - Pappová. Na druhom mieste skončila II.C a tretie miesto obsadila sexta. Všetkým patrí uznanie za predvedené bojovné výkony.Zrkadlenia 2016

Autor: Mgr. Jana Kováčová   

      V dňoch 18. - 19. júna 2016 sa Kristína Oslejová zo sexty zúčastnila stretnutia finalistov IV. ročníka poetickej literárnej súťaže Zrkadlenia 2016, ktoré organizuje literárny klub Poet v Prievidzi.
      Súťažilo sa v jednej kategórii - poézia od 15 rokov. Porota určila finalistov, ktorí boli pozvaní na vyhodnotenie spojené s literárnou tvorivou dielňou.
Kristíne patrí veľké uznanie, lebo sa ako najmladšia v konkurencii s dospelými skúsenejšími autormi zaradila medzi 9 najlepších, ktorých práce boli zaradené do Zborníka prác ocenených autorov.
      Blahoželáme!Tretíkrát do Chebu

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo   

   Trojčlennému tímu našej školy (Laura Krenťochová – 2. C, Bianka Péčiová – 2. C a Martin Chovanec – 2. A) sa podarilo opäť postúpiť z krajského kola do finálového kola česko-slovenskej vedomostnej dejepisnej súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri 2016 v priestoroch západočeskej univerzity v Chebe. Zaradili sme sa medzi 16 slovenských gymnázii zo Slovenska, ktoré budú súťažiť s ďalšími 60 gymnáziami z Českej republiky. Už teraz držíme palce nášmu družstvu, aby vylepšilo 25. miesto z predchádzajúceho ročníka.
Bilancovanie Dejepisnej a Geografickej olympiády

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo   

     V tomto školskom roku sa žiaci našej školy dokázali presadiť vo všetkých kolách olympiád. V Dejepisnej olympiáde najvýraznejšie uspel v kategórii D Matej Záhumenský z tercie (2. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole a 4. miesto v slovenskom kole), v kategórii C žiaci kvarty Pavol Adamíček (1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole) a Jana Nosková (2. miesto v okresnom kole a 9. miesto v krajskom kole).
    V geografickej olympiáde je istotou úspechu (samozrejme po náročnej príprave) Andrej Búran z kvarty, ktorý sa tretíkrát po sebe prebojoval do slovenského kola. V tomto roku po týchto výsledkoch: okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 3. miesto, slovenské kolo 4. miesto. Úspešný bol aj Michal Serdahely z tercie – 3. miesto v okresnom kole, 8. miesto v krajskom kole.
Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Deň Otvorených Dverí - FMFI UK

Autor: Zuzana Demková, II.A   

       Na Deň detí sa naša škola zúčastnila prednášok na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. S očakávaním, že nájdeme smer, ktorým sa raz vydáme. Okrem tejto zaujímavej voľby nám ponúkali rôzne oblasti školy, kde sa jedného dňa môžeme realizovať. No, tento čas využili na prezentovanie tej logickej časti školy.
       Do úvodu nás zasvätil dekan katedry prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ktorý je veľkým prínosom pre túto inštitúciu a celkového zapájania do výučby. Snažil sa nás motivovať a zaujať prezentáciami, ktoré nám prezentovali ostatní profesori. Spomínal pár svojich úspechov, ktoré mali povzbudiť našu usilovnosť a sebavedomie.
      Prezentácie boli inšpirované rôznorodými témami od atómových elektrární po vizuálne efekty. Pripravili ich tak, aby upútali oči väčšiny študentov. Dopĺňali ich vtipnými obrázkami alebo textami, ktoré poznajú z vlastnej praxe. Rozprávali to primerane k nášmu veku s veľkým zápalom nadšenia. Veľa z nás zaujalo ako vytvoriť užitočný a pritom esteticky lákavý objekt v rôznych ľudských činnostiach z množstva geometrických tvarov. Ako to funguje a vyzerá v organizácii CERN, kde sa dostalo aj množstvo Slovákov. Pracovanie s počítačmi, respektíve s grafikou, 3D efektom alebo gifmi. Dokonca pripravili so žiakmi školy krátke videá.
      Cez poslednú prestávku sme si mohli prezrieť doplňujúce informácie k škole, zobrať si krátke príručky o konkrétnych okruhoch a zapísať sa na návštevy špičkových laboratórií. Mňa osobne zaujalo Future Technology Lab., ktoré predstavilo aplikácie kostier v počítačovej grafike, modelovanie, tvorbu animácie a plus nám predviedli robota na nosenie plechoviek alebo iných predmetov. Ďalej tam bolo radónové laboratórium, laboratórium bionanotechnológií, centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií a mnoho ďalších. Všetko vyzeralo zaujímavo a bolo vidieť ako to všetkých bavilo.

Literárny Kežmarok 2016

Autor: Mgr. Jana Kováčová   

Lednice   Kristína Oslejová, študentka sexty, sa v dňoch 9. - 10. júna 2016 zúčastnila slávnostného odovzdávania cien 51. ročníka celoslovenskej autorskej súťaže Literárny Kežmarok. V 3. kategórii - poézia sa z vyše 300 súťažných prác dostala tá jej medzi päť najlepších a Kristína získala čestné uznanie. Blahoželáme!
Dejepisná exkurzia na južnú Moravu

Autor: Juraj Balga, II.B  *   Fotogaléria     

Lednice   Vo štvrtok, 19.5.2016 sa žiaci II.B triedy spolu s p. p. Mgr. Pípovou a Mgr. Zburinovou zúčastnili exkurzie na neďalekej Morave. Pozreli sa do zámku v Buchlovicích, ktorý príjemne prekvapil interiérom a tiež prekrásnym zámockým parkom. Druhá zastávka bola v Archeoskanzene Modrá, v priestoroch bývalej Veľkej Moravy. Príjemná prehliadka, skvelý výklad a zaujímavé aktivity (pečenie dobového chleba či streľba z luku) prispeli ku krásnemu zážitku a príjemne prežitému dňu plného smiechu, slniečka a priateľstva. Sme radi, že sme mohli byť toho súčasťou a odporúčame výlet aj Vám.Úspechy v matematických súťažiach

Autor: RNDr. Eva Millová  *   

 PYTAGORIÁDA

    Dňa 9. marca 2016 a uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Úspešný riešiteľ Alexej Markovič, žiak prímy, získal prvé miesto v tejto okresnej súťaži v kategórii P6. Piate a šieste miesto v tejto kategórii obsadili žiačky Lucia Marková a Viktória Chocholáčková. V kategórii P8 sa na peknom štvrtom mieste umiestnil z tercie Gregor Polák.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     Dňa 12. apríla 2016 súťažili žiaci prvých ročníkov v krajskom kole matematickej olympiády kategória C. Úspešným riešiteľom bol žiak 1.B triedy Richard Čederle, obsadil 8. miesto, ďalšími riešiteľmi v tejto kategórii boli Peter Slovák, Peter Demkóci   (1.A) a Sabina Rýzková   (1.B). Žiaci druhých ročníkov v ten istý deň súťažili v kategórii B. Rovnako 8. miesto získala úspešná riešiteľka Veronika Funková z 2.B triedy, ďalším riešiteľom bol Samuel Križan.

   Okresné kolo matematickej olympiády kategória Z9 sa uskutočnilo 19.januára 2016. Reprezentovala nás žiačka z kvarty, úspešná riešiteľka Martina Sabová, ktorá získala prvé miesto a tým si vybojovala aj postup do krajského kola v Trnave.
     V okresnom kole matematickej olympiády 5. apríla 2016 v kategórii Z6 obhájila 4. miesto a bola úspešná riešiteľka Lucia Rapáková, žiačka prímy. Ďalším riešiteľom v tejto ketegórii bol Alexej Markovič. V kategórii Z7 v okresnom kole úspešnou riešiteľkou a tretie miesto získala Shadije Bordáčová zo sekundy. Ďalšími riešiteľmi matematickej olympiády v tejto kategórii boli Juraj Gergel a Ján Súkupa. Rovnako v kategórii Z8 prvé, tretie a piate miesto v poradí obsadili žiaci z tercie úspešní riešitelia Adam Pipíška, Zuzana Durcová, Miroslava Sukupová.

     Všetkým súťažiacim k výborným dosiahnutým výsledkom blahoželáme.ĎALŠIE MATEMATICKÉ SÚŤAŽE

Autor: RNDr. Eva Millová  *   

 Jubilejný desiaty ročník celoškolskej súťaže SUDOKU

Lednice    Prvý deň po zimných prázdninách, 11. januára 2016, sa počas tretej vyučovacej hodiny v priestoroch jedálne sústredilo 22 súťažiacich žiakov našej školy. Zmerali si svoje schopnosti v riešení SUDOKU, známeho hlavolamu japonského pôvodu. Každý žiak mal za úlohu v čo najkratšom čase vyriešiť hlavolam strednej a ťažkej úrovne. Atmosféra bola bojovná a nejednému z nich chýbalo len pár minút do ukončenia hlavolamu.
Najrýchlejší boli títo žiaci:


1.      Janka Mikušová 4.B              10 min
2.      Kristína Halašová 1.B            12 min
3.      Hana Michalicová 3.C          30 min
4.      Robert Čederle 1.B               20 min
5.      Tamara Lebánková 3.C       30 min
6.      Ondrej Šajdík 3.B                 30 min


8. ročník Internetovej matematickej olympiády

     prebehol tradične posledný utorok v novembri, t.j. 24. 11. 2015.
Do tejto súťaže sa prihlásilo 202 tímov z Čiech a Slovenska. Súťaží sa v učebni informatiky od 9:00 do 11:00 hod. Po prihlásení súťažné tímy dostanú úlohy ktoré je potrebné v danom čase vyriešiť, skenovať a poslať. Za našu školu sa prihlásili do súťaže tri tímy – tím štvrtých tretích a druhých ročníkov. Podľa tohto sa aj umiestnili v prvej polovici súťažiacich, za čo im blahoželáme.
Celkové poradie a mená súťažiacich:
86. Róbert Ravas, Michal Jozefek, Richard Mička, Jakub Robota, Dominika Harnošová, Andrej Londák, Patrik Vilk

101. Hana Michalicová, Dagmar Gajarová, Jakub Mareček, Alexandra Matulová, Nikoleta Jarásová, Kristína Lašová, Ondrej Šajdík

103. Martin Očko, Kristína Oslejová, Veronika Funková, Jana Švrčková, Patrícia Maxianová, Michaela Ravasová, Samuel Križan

Viac o súťaži sa dozviete na stránke http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx

MATEMATICKÝ NÁBOJ BRATISLAVA

     
Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. V roku 2011 prevzala garanciu nad kvalitou príkladov Katedra matematickej analýzy MFF UK.

Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov
Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva.

Viac o priebehu súťaže nájdete na https://math.naboj.org/

V tomto školskom roku súťažilo, 15.apríla 2016 v piatok, 268 juniorských a 144 seniorských tímov Za našu školu v Bratislave súťažili dva tímy:

Juniori: Veronika Funková 2.B, František Jankovič sexte, Jana Švrčková 2.B, Sabina Rýzková 1.B, a Peter Denkóci 1.A

Seniori: Richard Mička oktáva, Róbert Ravas 4.A, Dominika Harnošová 4.B, Jakub Robota oktáva a Sebastián Gedeon 4.B.DAV

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová

DAV     V DAVE
   Utorok 24.mája naša 1B trieda navštívila centrum pre mládež DAV, kde sa dali robiť rôzne zaujímavé voľno-časové aktivity, niektorí študenti tu prišli po prvý krát a zistili aké zaujímavé miesto majú k dispozícii pre intelektuálne aj zábavné aktivity. Zábavná bola tanečná karaoke show v podaní študentov, vedomostné kvízy ale aj športové aktivity. Vonku lialo ako z krhly a tak športovať nenáročne pod strechou bolo to pravé ako stráviť doobedie, pokým maturanti potrebujú priestory aby sa mohli sústrediť na ich najlepšie výkony. Určite mnohí z nás DAV navštívia aj vo svojom voľnom čase, začítajú sa do zaujímavej knižky, ktorú tu priniesli iní študenti, možno sami prispejú k obohateniu tejto knižnice, alebo si len tak prídu uvariť čajík a podebatovať so spolužiakmi. Je to skvelé miesto pre mládež v Senici.Rodný dom Jána Hollého

Autor: Simona Svatíková, 1.B a kol.

Rodný dom J. Hollého     V múzeu
   V pondelok 23. mája sme sa my študenti 1B a pani profesorky Jankovýchová a Sadloňová vybrali na exkurziu do Borského Mikuláša pozrieť si rodný dom Jána Hollého a načerpať nové zážitky a informácie. Po pohodlnej ceste vláčikom sme vystúpili na stanici a odtiaľ sme pešo absolvovali cestu až po rodný dom J.Hollého, čo značne vyčerpalo niektorých študentov a s radosťou sa usadili v malom domčeku kde sa dalo. Dychtivo sme nasávali jedinečné informácie zo života tohto velikána, informácie ktoré si na internete nenájdeme a o ktoré sa ochotne podelila pani Cintulová, ktorá nás touto exkurziou v múzeu sprevádzala. Okrem jeho života sme sa dozvedeli ako ľudia žili v 19. Storočí, obdivovali sme maľované truhlice, zistili sme čo je kútna plachta i ako sa varilo v želiarskom dome.
Prešli sme sa k Ságelskému potoku a k liečivému sírnemu prameňu. Po oddychu na lavičkách sme sa vydali na spiatočnú púť dedinou na železničnú stanicu.Úspechy vo fyzike

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová   

   Minulý týždeň skončila Archimediáda, ktorá je poslednou súťažou patriacou pod fyzikálnu olympiádu. Preto môžeme celý rok uzavrieť a zverejniť výsledky. Tento rok sa veľmi darilo najmä mladším súťažiacim, pretože máme prvenstvo v každej kategórii v okresnom kole. Aj starší však obsadili medailové pozície v krajskom kole. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Tu sú naše najlepšie:

Okresné kolo kategória G - Archimediáda:
1. miesto Viliam Šimon sekunda,
2. miesto Jakub Petrovič sekunda,
3. miesto Miroslav Blažek sekunda
Okresné kolo kategória F:
1. miesto Adam Pipíška tercia
Okresné kolo kategória E:
1. miesto Martina Sabová kvarta,
2. miesto Andrej Búran kvarta,
3. miesto Matúš Nečas kvarta
Krajské kolo kategória E:  
4. miesto Martina Sabová kvarta,
6. miesto Andrej Búran kvarta,
8. miesto Matúš Nečas kvarta
Krajské kolo kategória C:
2. miesto Jana Švrčková 2.B,
4. miesto Veronika Funková 2.B
     Dendrologicko-ornitologická exkurzia do parku v Ledniciach

Autor: Mgr. Roman Ravas  *   Fotogaléria     

Lednice 17. mája sa uskutočnila každoročná dendrologicko-ornitologická exkurzia študentov tretieho ročníka seminárov z biológie do parku v Ledniciach. Hoci počasie bolo veľmi premenlivé, nakoniec sa umúdrilo a umožnilo nám absolvovať naplánovanú trasu. Peši sme vyrazili od zámku a počas cesty k minaretu sme určovali dreviny a kry, ktoré sa tu vyskytujú v hojnom počte. Pomocou ďalekohľadov sme sledovali aj vodné plochy v okolí, dúfajúc, že zazrieme apoň zopár druhov vodného vtáctva.
   Z dendrologických zaujímavostí, ktoré sme objavili, treba spomenúť nádherné exempláre ľaliovníka tulipánokvetého, dýchacie korene tisovca dvojradového alebo mohutné tŕne gledície trojtŕňovej.
   Z vtáčích druhov sa nám predviedla chochlačka sivá, potápka chochlatá, volavky, kormorány, kačica divá, lyska čierna a rodinka divých husí. K najkrajším fotografickým úlovkom p. prof. S. Štefečka určite patrí žlna zelená a rybárik obyčajný.
Po oddychu pri minarete nasledovala už len spiatočná plavba na lodičkách späť ku zámku a cesta domov.Vyhodnotenie XVI. ročníka FLORINOVA JAR - 2016

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová     

Florinova jar     Do XVI. ročníka literárnej súťaže FLORINOVA JAR, ktorú vyhlasuje primátor mesta Dolný Kubín a občianske združenie Homo Erectus sa zapojila aj Kristína Oslejová zo sexty . Do súťaže sa prihlásilo 56 autorov píšucich poéziu a prózu. Porota udelila Kristíne 2.miesto v kategórii poézia za báseň Delikventka.
      Blahoželáme!
Úspechy našich astronómov

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček     

Astronomiské súťaže     Astronomická súťaž Čo vieš o hviezdach má už 26-ročnú tradíciu. Pôvodne bola určená pre trojčlenné družstvá žiakov základných škôl, v súčasnosti je súťažou pre jednotlivcov v troch vekových kategóriách. Okresné resp. regionálne kolá sa uskutočnili v priebehu marca, 27. apríla prebehlo vo Hvezdárni a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci krajské kolo. Naši reprezentanti opäť nesklamali a získali nasledujúce umiestnenia:
2. kategória: 1. miesto – Pavol Adamíček ; 2. miesto – Štefan Šinko ; 4. miesto – Martina Sabová ; 6. miesto – Martin Jediný (všetci z kvarty )

3. kategória: 2. miesto – Jana Švrčková ( 2. B ); 5. miesto – Miriam Srogončíková ( 1. A )

           Do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční začiatkom júna v Nitre, postupujú prví traja z každej kategórie. Všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a postupujúcim želáme výbornú formu v najvyššom kole.
          O dva dni neskôr, v piatok 29. apríla sme sa dozvedeli mimoriadne potešujúcu správu. Jana Švrčková v kategórii študentov stredných škôl Astronomickej olympiády dosiahla métu, ktorú sa doteraz žiadnemu dievčaťu v tejto súťaži nepodarilo pokoriť. Po úspešnom zvládnutí úloh celoslovenského finále v Piešťanoch sa prebojovala až na celosvetovú úroveň a v decembri sa zúčastní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) v indickom meste Bhubaneswar.Hollého pamätník

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová     

Hollého pamätník     V krajskom kole súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy v Tnave ( 28.4.2016 ) opäť ukázal svoje majstrovstvo Adam Praskač z tercie . Za jeho výkon mu patrí 2. miesto s postupom na celoštátnu prehliadku Hviezdoslavov Kubín .
        Blahoželáme!GymSen úspešný v celoslovenskej súťaži!

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová     

Súťaž školských časopisov      V utorok 26. apríla 2016 sa v kinosále SOŠE Trnava konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže časopisov základných a stredných škôl SILA SLOVA. V kategórii stredoškolských časopisov gymnázií a obchodných akadémií získal náš GymSen 2. miesto. Tvorcom srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých nápadov do ďalšej práce!PO ROKU OPÄŤ ÚSPEŠNÁ

Autor: Mgr. Jana Kováčová     

Esej Jána Johanidesa       19. apríla 2016 na Mestskom úrade v Šali odovzdali ceny v 6. ročníku súťaže ESEJ JÁNA JOHANIDESA. Po vlaňajšom úspechu (3. miesto) sa študentke nášho gymnázia KRISTÍNE OSLEJOVEJ (SXA) opäť podarilo zaujať porotu a získať 2. miesto v tejto literárnej súťaži mladých tvorcov stredných škôl.

K výsledku jej blahoželáme.48. Hurbanov pamätník - okresné kolo

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová     

HUrbanov pamätník       Hurbanov pamätník pokračoval v piatok 15. apríla 2016 okresným kolom v ZUŠ Senica. Adam Praskač z tercie získal 1. miesto v III. kategórii - próza a postúpil do krajského kola. Dominika Štuberová zo 4.C získala 2. miesto v IV. kategórii - próza. V rovnakej kategórii na 3. mieste skončila Simona Svatíková z 1.B.
 Srdečne blahoželáme!


Pribudli noví darcovia krvi

Autor: Mg. Miroslava Gergelová     Fotogaléria

Darovanie krvi      Dobrovoľné darcovstvo krvi má na našej škole už dlhoročnú tradíciu. Keďže v našom meste sa nenachádza nemocnica a tým pádom ani hematologicko-transfuziologické oddelenie, spolupracujeme pravidelne s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža, ktorá takmer každý mesiac organizuje mobilný odber krvi v Senici.
     Niekoľkokrát do roka sa týchto odberov zúčastňuje aj skupina študentov našej školy spolu so svojimi profesormi. Väčšina žiakov sú prvodarcovia a to znamená, že ich sprevádzajú mierne obavy, či budú vhodní darcovia a hlavne ako zvládnu samotný odber. O to väčšiu radosť majú, keď všetko dobre dopadne a oni sa stanú hrdými majiteľmi preukazu darcu krvi.
      V utorok 5.apríla 2016 sa medzi darcov zaradili títo študenti a študentky: Sabina Dobiašová (4.A), Viktória Včelková (4.A), Tibor Schneider (4.C), Michal Hlávek (Ok), Andrej Vávra (3.C), Dajana Beňová (3.A), Adrián Pobočík (3.B), Simona Michalicová (3.B) a Tatiana Španková (3.B). Z profesorov to bol tentokrát p. prof. Staňo a pripojila sa aj pani upratovačka Forišková.
      V darovaní krvi budeme pokračovať aj naďalej. Veríme, že študenti, ktorým to zdravotný stav dovolí, sa bez obáv pridajú k nám - pravidelným darcom a my im zatiaľ odkazujeme: Darovať krv je cool
Angličtinár roka

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová     

        Dňa 27. januára 2016 sa aj na našej škole konala súťaž online - Angličtinár roka, ktorú organizovala spoločnosť Injoy agency s.r.o. Z našej školy sa zúčastnilo 10 študentov. Výsledky si môžete pozrieť na výsledkovej listine po kliknutí na odkaz http://injoy.sk/anglictinar-roka-2016-vysledky/?skola=2062Moja účasť na medzinárodnom E-Twinning seminári v Rige, Lotyšsko

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová     Fotogaléria

Seminár Riga    Od 17.3 -20.3. 2016 som mala možnosť sa zúčasniť seminára E-Twinning so zameraním na
Active Citizenship (Aktívne občianstvo) spolu s účastníkmi z Lotyšska, Slovenska, Portugalska, Maďarska, Francúzska, Malty, Cypru, Madeiry a Litvy

Cieľom seminára bolo poskytnúť informácie a metodiku vypracovanie projektu na danú tému a nájsť partnerov pre realizáciu projektu E-Twinning

V úvode seminára sme sa netradičným spôsobom zoznámili tým, že sme na strom želaní prilepili naše očakávania a závoveň zdôvodnením,čím se my sami ochotní prispieť. Pokračovali sme zaujímavými metódami vyučovania čítania s porozumením. Organizátori nám predstavili nový program digitálneho spôsobu spracovania projektov v programe Infogram. Pri ďalších činnostiach sme rozvíjali tému aktívneho občianstva stanovením cieľov, aktivít, skúmali sme celospoločenské problémy, konkretizovali dané celospoločenské problémy zacielené na mládež, diskutovali sme aké hodnoty, zručnosti,IT zručnosti je potrebné v našich E-Twinningových projektoch rozvíjať na dosiahnutie vytýčených cieľov v danej téme. Pracovali sme v malých medzinárodných týmoch vhodne sa meniacich tak, aby sme sa vzájomne bližšie spoznali so všetkými účastníkmi. V Predposledný deň sme pracovali na zvolenom projekte s nami vybranými partnermi a v závere sme registrovali každá skupina svoj vlastný E-Twinningový projekt. Projekt ktorému sa naša skupina venuje má názov Bullying -šikanovanie. Téma s ktorou sme sa na našich školách stretli a plánujeme spoločne vypracovať metódu ako vhodný nástroj pre učiteľov nie len na rozpoznanie šikany, ale najmä na jej prevenciu. Náš tým je zložený z partnerov zo Slovenska, Lotyšska,Portugalska a Cypru. V nedeľu sme sa pokochali krásami starobylej aj modernej Rigy a odleteli plní dojmov, žážitkov a nových priatelstiev domov, aby sme začali hneď od nového týždňa plniť vytýčené úlohy a ciele.

Moju účasť na tomto seminári považujem za mimoriadne prospešnú pre moje ďalšie aktivity v programe E-Twinning. Cieľ násť partnerov pre spoločný projekt s ktorým som na tento seminár išla bol splnený a v týchto dňoch už aktívne plníme prvé vytýčené úlohy.
Spoločným rokovacím jazykom bola angličtina. Je to skvelý pocit spolupracovať v medzinárodnom týme na spoločných úlohách a dosiahnuť vytýčený cieľ. Verím, že aj našich študentov nadchne medzinárodná spolupráca na tomto projekte, ktorý sme s kolegami pre nich pripravili a život na našej škole zasa obohatia nové prístupy, zážitky a dosiahnuté ciele v medzinárodnej spolupráci a prehĺbia si svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka.

PaedDr. Anna Jankovýchová
23.3.2016Boj o titul víťaza okresu

Autor: Mgr. Dagmar Blažeková     

       V stredu 23.3.2016 sa v telocvični nášho gymnázia stretli volejbalisti a volejbalistky stredných škôl, aby bojovali o titul víťaza okresu. Našim družstvám sa darilo najlepšie a dievčatá i chlapci ziskom titulu zároveń postúpili na župnú olympiádu v Trnave. Obom tímom gratulujeme a držíme palce.
48. Hurbanov pamätník - obvodné kolo

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová     

Hurbanov pamätník       Konalo sa v ZUŠ Senica 15.3. 2016. Adam Praskač (tercia) získal 1. miesto v 3. kategórii - próza a Alexandra Bobotová (sekunda) získala 3. miesto v rovnakej kategórii. Obom srdečne blahoželáme a Adamovi držíme palce v okresnom kole.

Úspech v celonárodnom kole v prednese slovenskej povesti

Autor: Mgr. Erika Vícenová     
Šaliansky Maťko       Dňa 20.3. 2016 sa konalo celonárodné kolo súťaže Šaliansky Maťko v prednese slovenskej povesti, na ktorom získala Daniela Rybnikárová z Prímy krásne druhé miesto.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.
PK SJL


Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2016

Autor: PhDr. Margita Hološková     

Olympiáda        Dňa 21. marca sa v Gymnáziu Jána Hollého v Trnave konalo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci našej školy súťažili v 3 kategóriách:

1B - EMA VÍCENOVÁ z kvarty obsadila 2. miesto,

2A - PATRÍCIA ČEDERLOVÁ z II. C obsadila 4. miesto,

2B - KRISTÍNA HÍLKOVÁ z oktávy obsadila 4. miesto.

Félicitations.Poetický Púchov

Autor: PhDr. Margita Hološková     

       19. marca 2016 sa v Župnom dome v Púchove slávnostne vyhodnotila literárna súťaž Poetický Púchov, ktorá je zameraná na tvorbu mladých autorov z celého Slovenska. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. V kategórii stredných škôl našu školu úspešne reprezentovala

TATIANA DVORSKÁ z II.A - získala čestné uznanie.

K výsledku jej blahoželáme.
 Krajské kolo vo volejbale dievčat základných škôl

Autor: Mgr. Dagmar Blažeková     

Volejbal        V stredu 2.3. 2016 sa v športovej hale v Senici stretli víťazi okresných kôl vo volejbale dievčat základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 6 najlepších družstiev Trnavského kraja: ZŠ Jilemnického Dunajská Streda, ZŠ Štvrť SNP Galanta, ZŠ Brezová Piešťany, ZŠ Vajanského Skalica, ZŠ Trakovice a naše dievčatá z osemročného gymnázia, ktoré sa vo finále stretli s družstvom Piešťan. Po krásnom prvom sete, ktorý v koncovke prehrali len o dva body, prehrali aj celý zápas a obsadili krásne 2. miesto. Na 3. mieste skončili dievčatá z Galanty. Našim študentkám patrí vďaka za krásny bojovný výkon. Reprezentovali: Janka Nosková, Veronika Jurkovičová, Kristína Kozáková, Katka Šimková z kvarty, Claudia Benková, Ema Pavlíková z tercie a Lujza Pappová, Ema Ravasová, Lucia Rapáková z Prímy. Blahoželáme!!!

Vyhodnotenie krajského kolaŠkolské kolo Hurbanovho pamätníka

Autor: Mgr. Erika Vícenová     


Hurbanov pamätník        Dňa 17.2.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník v II.a v III. kategórii. Žiaci Prímy až Kvarty súťažili v prednese poézie a prózy.

Tu sú víťazné umiestnenia:

II. kategória - próza:
2. miesto        Viktória Chocholáčková /Príma/
                         Lucia Marková /Príma/
3. miesto         Ema Soboličová /Príma/

III. kategória - poézia:
2. miesto        Michaela Mikušová /Tercia/

III. kategória - próza:
1. miesto        Alexandra Bobotová /Sekunda/

2. miesto         Timea Otrísalová /Sekunda/

Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v obvodnom kole.Úspech nášho bývalého absolventa

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček     

        Naše gymnázium počas svojej existencie vychovalo veľa osobností. Viacerí z nich pracujú i na vedeckom poli, aj keď, žiaľ, pre médiá nie sú tieto témy veľmi atraktívne. O to viac náš teší, že sme prednedávnom zaznamenali správu o objave vedcov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vďaka ktorému sa výrazne zjednoduší príprava liečiv proti chrípke. Vedúcim tímu je prof. RNDr. Radovan Šebesta, DrSc. z Katedry organickej chémie, absolvent našej školy (1993). Článok o významnom objave našich chemikov nájdete napríklad na týchto stránkach:
*     http://www.etrend.sk/ekonomika/slovensky-objav-vedci-z-uk-vyrazne-skratili-pripravu-lieku-proti-chripke.html
*     http://www.webnoviny.sk/zdravie/clanok/1037212-slovenski-vedci-zjednodusili-vyrobu-liekov-proti-chripke/

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Autor: Mgr. Lenka Krištofíková     

AJ        Dňa 10.2.2016 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa na ňom aj študenti našej školy, ktorí zvíťazili v obvodnom kole: Filip Čižmár z II.C, Marek Krištof a Róbert Ravas zo IV.A. Všetci traja svojím umiestnením znova ukázali silu senického gymnázia – vo svojej kategórii sa R. Ravas umiestnil na piatom mieste, M. Krištof na treťom mieste, no a F. Čižmár nenechal nič na náhodu a vo svojej kategórii zvíťazil. Postupuje teda do celoslovenského kola olympiády, ktoré sa bude konať v Bratislave.
       Všetkým trom študentom blahoželáme k úspechu, ďakujeme za reprezentáciu školy, a Filipovi prajeme veľa šťastia v záverečnej fáze Olympiády v anglickom jazyku....a Slovo bolo u Boha

Autor: PhDr. Margita Hološková     

       4. februára sa v Gymnáziu Angely Merici v Trnave konalo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese duchovnej poézie a prózy. Ide o súťaž, ktorá má dlhoročnú tradíciu - je to už jej XXIII. ročník. Naša škola sa do nej zapojila po prvýkrát. V kategórii stredných škôl sa svojím prednesom predstavili
Laura Krenťochová z II. C /poézia/
a Martina Macejková z II. A /próza /.

V celkovom hodnotení kvalitných prednesov obsadila Laura Krenťochová 2. miesto.

Obidvom dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutému výsledku.


Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku v školskom roku 2015/16

Autor: Mgr. Miriam Suchovská     

       Dňa 20. januára 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

Žiaci Kvarty (Martin Jediný, Vanesa Krchňavá, Matúš Nečas, Martina Sabová, Katarína Šimková, Štefan Šinko, Ema Vícenová) súťažili v kategórii 1B. Študentka Oktávy Kristína Hílková si preverila svoje vedomosti v kategórii 2B a Patrícia Čederlová z 2.C v kategórii 2A.

Tu sú výsledky:

Kategória 1B:
1. Ema Vícenová, Kvarta
2. Štefan Šinko, Kvarta
3. Martina Sabová, Kvarta

Kategória 2A:
1. Patrícia Čederlová, 2.C

Kategória 2B:
1. Kristína Hílková, Oktáva

Félicitations!
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa ďalších úspechov.
Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 21. marca 2016 v Trnave. Veľa šťastia!Návšteva študentov z Moravského Krumlova

VideoObvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Autor: Mgr. Lenka Krištofíková     Fotogaléria

AJ        Víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa v dňoch 13. a 14. januára 2016 zúčastnili obvodných kôl tejto predmetovej olympiády.
V stredu, 13.1.2016, prebehlo na ZŠ Sadová obvodné kolo pre mladšie kategórie. V nich našu školu reprezentovali dvaja študenti – Jakub Petrovič (Sekunda) v kategórii 1A vybojoval 2. miesto a Martin Jediný (Kvarta) obsadil 4. miesto v kategórii 1B.
     O deň neskôr prišiel rad na zvyšné kategórie 2A, 2B a 2C2. V obvodnom kole konanom v Skalici nás úspešne reprezentovali traja študenti – Filip Čižmár (II.C), Róbert Ravas (IV.A) a Marek Krištof (IV.A). Všetci traja získali prvé miesta vo svojich kategóriách a zabezpečili si tak postup do krajského kola. To sa uskutoční 10.2.2016 v Trnave.
     Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom prajeme úspech v krajskom kole!Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise

Autor: Ing. Ivan Spiššák     
Tenis   Tenis
       Uskutočnili sa na základnej škole v Sekuloch 13. 1. 2016. Zúčastnili sa ich (len) 4 družstvá dievčat a 6 družstiev chlapcov. Našu školu reprezentovali Simon Mach (príma), Matej Zavřel (príma) a Radoslav Choma (sekunda). Výsledky zápasov: Šaštín 0:4, Čáry 1:4, Borský Jur 0.4, Kúty 0:4.Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Autor: Mgr. Miroslava Gergelová     

       Dňa 12. januára 2016 sa v Skalici uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. I keď nemecký jazyk nie je medzi študentami taký obľúbený ako anglický a mnohí žiaci ho vnímajú ako nevyhnutné zlo, nájdu sa takí, ktorí sa mu venujú so zanietením. Dôkazom toho sú aj Sabina Rýzková (1.B) a Terézia Cintulová (3.A), ktoré reprezentovali našu školu v kategóriách 2A, resp. 2B. Obe dievčatá zvíťazili a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 11. februára 2016 v Trnave.Jubilejný desiaty ročník celoškolskej súťaže SUDOKU

Autor: RNDr. Eva Millová     Fotogaléria

Sudoku        Prvý deň po zimných prázdninách, 11. januára 2016, sa počas tretej vyučovacej hodiny v priestoroch jedálne sústredilo 22 súťažiacich žiakov našej školy. Zmerali si svoje schopnosti v riešení SUDOKU, známeho hlavolamu japonského pôvodu. Každý žiak mal za úlohu v čo najkratšom čase vyriešiť hlavolam strednej a ťažkej úrovne. Atmosféra bola bojovná a nejednému z nich chýbalo len pár minút do ukončenia hlavolamu.

Najrýchlejší boli títo žiaci:

1. Janka Mikušová 4.B
2. Kristína Halašová 1.B
3. Hana Michalicová 3.C
4. Robert Čederle 1.B
5. Tamara Lebánková 3.C
6. Ondrej Šajdík 3.Bého turnaja v šachu

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo     Fotogaléria

Šach        21. decembra 2015 sa uskutočnil už piaty ročník školského šachového turnaja v šachu za rekordnej účasti 17 šachistov. Už tradične mal solídnu úroveň, zúčastnili sa ho registrovaní hráči, ale i veľký počet nováčikov, ktorí hrajú s použitím šachových hodín iba sporadicky. Hralo sa švajčiarskym systémom na sedem kôl za odborného dohľadu bývalého študenta našej školy Rastislava Diviaka. Víťazom sa stal Michal Jozefek zo 4. A, na 2. mieste skončil Martin Očko zo sexty a na bronzovom stupni jediné dievča v turnaji Ľubica Čelústková zo 4. A. Najlepším neregistrovaným hráčom (celkovo na 7. mieste) bol Pavol Adamíček z kvarty. Menovaní hráči boli odmenení poukážkami a všetci zúčastnení mali zabezpečené občerstvenie od sponzora turnaja.Pomoc ľuďom v núdzi

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová   

        Veľa ľudí na Slovensku má nedostatok potravín, šatstva, drogérie a iných základných potrieb. Sekunda sa rozhodla pomôcť rodine, v ktorej žije matka sama so štyrmi deťmi. Vyzbierali vyše 30 kilogramov potravín, ďalšie kilogramy šatstva a drogérie a odoslali to do malej dediny v okrese Rimavská Sobota. Prispeli aj dvaja starší študenti. Všetkým zúčastneným študentom veľmi ďakujeme a v neposlednom rade ďakujeme aj rodičom, bez ktorých by sa to nepodarilo zrealizovať.Krajské kolo Majstrovstiev v šachu

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo     Fotogaléria

Šach        V centre voľného času v Senici sa 10. decembra 2015 uskutočnilo krajské kolo Majstrovstiev žiakov základných a stredných škôl v šachu v štyroch kategóriách. Na podujatí sa zúčastnili aj študenti našej školy, ktorí postúpili z okresného kola: Michal Jozefek a Ľubica Čelústková zo 4. A, Martin Očko zo sexty, Michaela Trojková z kvarty, Adam Pipíška a Martin Hrdlička z tercie. V náročnej konkurencii sa najviac darilo dievčatám – v kategórii žiačok základných škôl a osemročných gymnázií skončila M. Trojková na 2. mieste a Ľ. Čelústková kategóriu študentiek stredných škôl dokonca vyhrala. Obe postúpili na celoštátne kolo, ktoré sa ešte v decembri tohto roka uskutoční v Humennom.Predvianočná Viedeň

Autor: Mgr. Ľudmila Radočáková     Fotogaléria

Cheb        Už po tretíkrát sme sa v adventnom období vybrali nadýchať sa veľkomestského vzduchu a neopakovateľnej predvianočnej atmosféry Viedne.
       Zastavili sme sa pri architektonickom unikáte obytného domu, ktorý navrhol viedenský architekt Hundertwasser, ktorý bol proti uniformite a rovným líniám. Obchodík oproti núkal zaujímavé a nevšedné suveníry s tematikou Viedne s jej symbolmi.
       Návšteva prírodovedného a kultúrno- historického múzea Viedne mala u našich študentov naozaj úspech.
       Peši sme sa vybrali známymi ulicami Viedne prezrieť si staré mesto a jeho pamätihodnosti, kde sme samozrejme nevynechali Hofburg – zimné sídlo Habsburgovcov a Stephansdom - jeden zo symbolov Viedne.
Večer sme načerpali tú pravú predvianočnú atmosféru na viedenských vianočných trhoch a pobrali sa unavení, ale spokojní domov.
       Mnohí veria, že o rok sa tam znovu vrátime...Vzájomná návšteva v rámci projektu
„Študuj jazyk a poznávaj priateľov“

Autor: RNDr. Eva Millová   

        2. návšteva: Gymnázium Moravský Krumlov v Senici
    Čas ubehol ako voda. Deviateho decembra pred našou školu zastal autobus z Moravy so štyridsiatimi študentmi ktorých sprevádzala pani riaditeľka Mgr. Dagmar Holá s dvomi profesorkami. Boli sme na ich návštevu pripravení. Najprv dievčatá sexty v sprievode flauty kamarátom zaspievali dve piesne. Zožali hlasný potlesk rovnako ako aj ďalšie čísla našich žiakov. Žiaci 4.B. triedy pripravili prezentáciu o tradíciách nášho regiónu Záhorie. Potom sextáni zaspievali známu záhorácku pieseň Záhorskú dzedzinú chuapci sa túlajú, hledajú dzívečku, jakú tam nemajú. Ďalšiu prezentáciu o obci Borský Mikuláš, pamiatkach, povestiach a osobnostiach prezentovali dve dievčatá z 2.B. triedy. Na odľahčenie atmosféry chlapci 4.B a 4.C triedy predviedli tanček a kúzelníkov, scénky zo svojich stužkových slávností.Technická olympiáda

Autor: PaedDr. Anna Jankovýchová     Fotogaléria

       Dňa 2.12.2015 sa konal už 6. ročník okresného kola technickej olympiády. Hosťovania tejto súťaže sa už tradične zhostila Stredná odborná škola v Senici. Výsledky súťažiacich odborne posúdila porota v zložení: Predseda poroty: Mgr. Pavol Paradeiser, Porota: Mgr. Vladimír Michalka, Mgr. Pavel Otépka.

Z našej školy sa súťaže zúčastnili:
Kategória A -dvojice :
Adam Pipíška a Adam Praskač -tercia - získali 2. miesto< br />

A v kategórii B- jednotlivci zabojoval Jakub Daniš -sekunda a získal 3. miesto
Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl zo senického okresu.
Blahoželáme!

Technická olympiáda                                    Technická olympiádaMedzinárodná dejepisná súťaž v Chebe

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo     Fotogaléria

Cheb        26. novembra 2015 sa v aule Západočeskej univerzity v Chebe uskutočnil XXIV. ročník dejepisnej súťaže, ktorá svojou náročnosťou a obsadením nemá konkurenciu v predmetových olympiádach. Je príjemným konštatovaním, že v meste na západe Čiech nechýbal v konkurencii 75 družstiev z gymnázií Českej a Slovenskej republiky ani tím z našej školy.
   Po postupe z krajského kola sme sa zúčastnili na vyvrcholení súťaže už druhýkrát. Gymnázium L. Novomeského Senica reprezentovali Richard Keračík zo 4. A, Dagmar Gajarová z 3. C a Laura Krenťochová z 2. C pod vedením Mgr. Ľubomíra Staňa. A bola to reprezentácia dôstojná, pretože sa im podarilo získať 25. miesto celkovo a 4. miesto v redukovanom poradí 16 slovenských gymnázií. V súťaži študenti museli zvládnuť v štyroch kolách náročné úlohy (otázky výrazne prevyšovali vedomosti vysokoškolákov) vo vymedzenom časovom limite na tému Protektorát Čechy a Morava a Slovenský štát. Najzaujímavejšie bolo 4. kolo, v ktorom otázky kládli známi českí a slovenskí herci (napr. Kňažko, Labuda, Dejdar) prostredníctvom videozáznamu.
     Vysokú úroveň súťaže potvrdili svojou osobnou účasťou nielen odborné kapacity z radov historikov (napr. profesori Rychlík, Holec, Čornej, Hlavačka), ale i zástupcovia politického života zo senátu Českej republiky (jeho predseda Štěch), z Ministerstva školstva ČR, z Karlovarského kraja a z mesta Cheb. Nebolo to však len súťaženie, ktoré dotváralo kolorit tejto akcie. Príjemné ubytovanie v hoteli Panoráma vo „Františkových Lázních“, večerná prechádzka Prahou pri spiatočnej ceste, večera v slávnej pražskej pivnici „U Fleků“, pohľady na mesto z veže Staroměstskej radnice nám spríjemnili účasť v súťaži.
      Na záver by som chcel vysloviť poďakovanie Ministerstvu školstva SR, ktoré hradilo všetky náklady slovenských gymnázií v súťaži i vedeniu našej školy, ktoré schválilo všetky požiadavky súvisiace so zabezpečením našej účasti.ŠKOLSKÉ KOLO Pytagoriády P6, P7, P8

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová   

       Aj na našej škole 9.12.2015 prebehlo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa študenti prímy, sekundy a tercie. Všetci usilovne pracovali a bojovali do poslednej chvíle, za čo im ďakujeme. Víťazom a všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

Úspešní riešitelia: kategória P8
1. Gregor Polák  (Tercia )
2. Juraj Slezák (Tercia)
3. Jakub Žák, Adrián Vandelia a Adam Pipíška (Tercia)
4. Adam Praskač  (Tercia)

Úspešní riešitelia: kategória P7
1. Viliam Šimon  (Sekunda )
2. Shadije Bordáčová a Martin Oslej (Sekunda)
3. Juraj Gergel  (Sekunda)
4. Lívia Vilková  (Sekunda)

Úspešní riešitelia: kategória  P6
1. Alexej Markovič  (Príma)
2. Lucia Marková  (Príma)
3. Viktória Chocholáčková (Príma)
4. Kristína Šimková (Príma)
5. Petra Poláková (Príma)

         Všetkým študentom ďakujeme za účasť a za výkony, ktoré podali. Víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole súťaže.Exkurzia do NR SR

Autor: Mgr. Lenka Krištofíková     Fotogaléria
Exkurzia
        Dňa 8.12.2015 študenti spoločenskovedného seminára z tretieho ročníka navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Sprostredkovateľom tejto exkurzie bol Ing. Martin Lidaj, zástupca primátora mesta Senica, ktorý sa jej spolu so študentmi aj osobne zúčastnil.
Exkurzia sa začala drobným meškaním, ktoré bolo spôsobené doma zabudnutým občianskym preukazom jedného zo študentov. Ponaučení touto situáciou (občiansky preukaz treba nosiť vždy pri sebe) sme sa vydali na cestu do nášho hlavného mesta. Po príchode do budovy parlamentu prebehla povinná bezpečnostná prehliadka všetkých návštevníkov a uvítanie naším sprievodcom Tomášom Kučerom, asistentom poslankyne NR SR. V úvode sme si vypočuli krátky prierez históriou a tradíciou slovenského parlamentu v Sieni J. M. Hurbana. Ďalej sme sa presunuli do rokovacej sály, kde prebiehalo zasadnutie poslancov NR SR. Mali sme tak možnosť vidieť nielen priestory, v ktorých prebieha rokovanie či hlasovanie o návrhu zákonov, ale aj poslancov pri ich práci. Neskôr sme v osobitnej sále mali možnosť debatovať s p. Kučerom a p. Lidajom o dôležitosti aktívneho občianstva a angažovanosti mladých vzdelaných ľudí vo verejnom živote.
Na záver by sme radi poďakovali Ing. M. Lidajovi za príležitosť krátko nahliadnuť do sveta politiky a dúfame, že táto exkurzia bola nielen oživením v programe spoločenskovedného seminára, ale aj podnietila našich študentov k aktívnejšiemu zapojeniu sa v občianskej sfére.ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

Autor: Mgr. Zuzana Pípová   

       Máme za sebou ďalší ročník školského kola olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 11 študentov, 4 súťažili v kategórii 2A (1. a 2. ročník, kvinta a sexta), 7 v kategórii 2B (3. a 4. ročník, septima a oktáva).

Výsledky kategórie 2A
1. Sabina Rýzková  (1.B )
2. Adam Polák  (2. C)
3. Mária Machová  (2. C)

Výsledky kategórie 2B
1. Terézia Cintulová  (3. A)
2. Zuzana Zlochová  (4. B)
3. Dominika Harnošová (4.B)
Michaela Čederlová
(4.B)

         Všetkým študentom ďakujeme za účasť a za výkony, ktoré podali. Víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole súťaže.ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Autor: Mgr. Miroslava Gergelová      Fotogaléria

Olympiáda        V dňoch 2. a 3. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V piatich kategóriách celkovo súťažilo 45 študentov a študentiek, ktorí predviedli svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby, ako aj zručnosti v čítaní a počúvaní s porozumením a kreativitu pri ústnom prejave.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, želáme veľa chuti do ďalšieho štúdia angličtiny a víťazom držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári.

A tu sú najlepší v jednotlivých kategóriách:

1A (príma-sekunda)
1. Jakub Petrovič (Se)
2. Viliam Šimon (Se)
3. Alexandra Bobotová (Se)

1B (tercia-kvarta)
1. Martin Jediný  (Kv)
2. Martina Sabová (Kv)
3. Ondrej Vrábel (Te)


2A (1.,2., kvinta, sexta)
1. Filip Čižmár  (2.C)
2. Jakub Gašparín (Kn)
3. Adriana Slezáková (Sx)


2B (3.,4., oktáva)
1. Róbert Ravas  (4.A)
2. Adriana Krutá (3.A)
3. Timea Petrovičová (3.B)

2C2 (anglofóni)
1. Marek Krištof  (4.A)
2. Tatiana Španková (3.B)NÁBOJ JUNIOR

Autor: Mgr. Iveta Mudrochová     Fotogaléria
Náboj Junior         20. novembra 2015 prebehla v 28 mestách na Slovensku aj v Českej republike matematicko - fyzikálna súťaž pre 12 až 14 ročných žiakov s názvom NÁBOJ JUNIOR. Naši žiaci sa zúčastnili zápolenia v Hlohovci. Z kvarty za školu bojovali Matúš Nečas, Martina Sabová, Andrej Búran, Filip Tomek, z tercie to boli Adam Pipíška, Gregor Polák, Michal Serdahely a Ondrej Vrábel. Na fotografiách vidíme, ako statočne bojovali. Za účasť a slušné umiestnenie im ďakujeme.Imatrikulácie

Autor: Adriana Krutá, III.A   

       Vo štvrtok 19.11.2015 sa v Dome Kultúry uskutočnili výročné imatrikulácie Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici. Netradične sa tento rok na príprave podieľali iba tri tretiacke triedy bez septimy, takisto bolo menej prváckych tried. Tohtoročnou ústrednou témou boli rozprávky. Každá trieda si zvolila tri rozprávky, následné poňatie témy sa už poberalo v každej triede iným smerom. Prípravy prebiehali od septembra, študenti mali veľa práce s pripravovaním predstavení, kulís, scény a hudby. Pocity boli častokrát zmiešané, nadšenie sa striedalo s nezáujmom pokračovať v prípravách, dokonca sa pár dní pred samotnými imatrikuláciami zdalo, že niektoré triedy si nestihnú dostatočne nacvičiť svoj program. No odhodlanie gymnazistom vlastné a motivácia odviesť čo najlepšiu prácu nakoniec zvíťazili, a študenti predviedli svoje schopnosti vo vyše 2 hodinovom predstavení. Na ich herecké, tanečné a hudobné zručnosti sa prišla ako obyčajne pozrieť celá škola, vrátane profesorského zboru, ktorý hodnotil tohtoročné imatrikulácie kladne, čo môže byť študentom skvelou odmenou. V sobotu 21.11.2015 bola tretiakom venovaná after party v klube The Last Tee, kde sa stretli študenti nielen z gymnázia, ale aj iných škôl v Senici a okolí, ktorú zorganizovali chalani z Nedbám Entertainment. Nakoniec všetko dopadlo podľa očakávaní, prváci boli úspešne imatrikulovaní a môžem povedať za všetkých, že sa stali skvelou súčasťou našej školy. Tešíme sa, čo prinesú ďalšie ročníky!Prednáška z fyziky

Autor: Klára Sakmárová, Martin Očko , Sexta
Exkurzia         Asi na začiatku novembra sa nám, žiakom vyšších ročníkov a seminaristov z fyziky, naskytla výborná príležitosť ako sa nezúčastniť vyučovania z dôvodu rozširovania vlastných obzorov v oblasti všeobecného prehľadu o CERNe a vzniku vesmíru.
      Do autobusu spoločne s nami nastúpili aj 3 veľmi odvážne profesorky, konkrétne p.p.Hercogová, Mudrochová a Petrovičová. Vydali sa spoločne s nami na cestu poznania a spoznávania presne 16.11.2015 o 8:00 hodine, kedy náš autobus zaradil rýchlosť a vydal sa smer Bratislava - Mlynská Dolina. Vošli sme do veľkého átria na "Prifke", kde sme si už boli istí, že sme správne. Vítal nás Martin Mojžiš a my sme vedeli, ze na ulievanie sa nebude žiaden priestor.
        Prednášajúci páni Peter Chochola a Karel Šafařík z CERNu nám veľmi pútavo vyrozprávali svoj príbeh. Niektorí z boli z ich rozprávania tak nadšení, že dokonca zaspali, no neskôr pri písaní otázok si všetky nevypovedané/nevypočuté skutočnosti objasnili. Po skončení prednášky sme ešte na 2 hodinky išli odľahčiť svoju peňaženku do nákupného centra Bory Mall a s plnými rukami vecí a s plnom hlavou nejasností a nových poznatkov sme úspešne po 16. hodine vystupovali pred naším gymnáziom.
     Skrátka a jednoducho: ideálne strávený školský deň.DOD 2015

Autor: Michal Rusňák, Sexta   

Chémia       Dňa 10.11.2015 som sa s triedou sextou a študentmi tretích ročníkov zúčastnil na dni otvorených dverí ústavu anorganickej chémie Slovenskej Akadémie Vied. Po príchode do Bratislavy nás čakal ako prvý rozchod v nákupnom centre. Perla celého výletu bola budova SAV. Hneď ako sme prišli na nás čakala Mgr. Bizovská PhD., ktorá nám predstavila budovu a v krátkosti pomocou prezentácie objasnila, čím sa táto inštitúcia zaoberá. Potom nasledovala prehliadka budovy v skupinách. Ako prvý sa nám predstavil chemik, ktorý mal asi tú najteplejšiu prácu z celej budovy. Vyrábal sklo v peci, ktorá mala cez 1500 °C.

Viac ...
Literárna Senica Ladislava Novomeského

Autor: PhDr.Margita Hološková   

       V decembri sa Seničania môžu pochváliť významnou kultúrnou udalosťou, ktorá spríjemňuje predvianočnú náladu. Je ňou vyhodnotenie autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského, ktorú za dvadsaťdeväť rokov jej trvania mali možnosť spoznať súťažiaci zo všetkých kútov Slovenska. Zúčastňujú sa jej aj naši žiaci. Odborná porota venuje pozornosť mladým talentom. Aj v tomto roku sa v Záhorskej knižnici konali rozborové semináre súťažných prác so spisovatreľmi , popoludní v Záhorskej galérii ocenili víťazne práce. Tentokrát sa šťastie usmialo na Šimona Vrbu z II. C, ktorý získal v II. kategórii Čestné uznanie za prózu. K výsledku mu blahoželáme.Putovanie hviezdnou oblohou

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček    

Spoločnosť Nano4Life sa zaoberá aplikáciou nanotechnológií pre praktické použitie. Hlavným produktom sú špeciálne hydrofóbne (vodu odpudzujúce) nátery na rôzne typy povrchov. Pod jej hlavičkou bol vyhlásený grantový program Budúcnosť sú deti, do ktorého sme prihlásili aj projekt nášho astronomického krúžku. Ak chcete, aby naši krúžkari mali k dispozícii novú výpočtovú techniku, zahlasujte, prosím, za náš projekt na tejto stránke http://buducnostsudeti.sk/343/putovanie-hviezdnou-oblohou/

Ďakujeme za Váš hlas!                

RNDr. Svetozár Štefeček
Medzitriedny volejbalový turnaj

Autor: Mgr. Dagmar Blažeková     

        V piatok 13. novembra 2015 bolo v telocvični nášho gymnázia nezvyčajne rušno. Študenti sa pri príležitosti svojho sviatku stretli na medzitriednom volejbalovom turnaji. Hoci piatok 13. neveští nič dobré, všetko šťastne dopadlo. Nikto sa nezranil, videli sme hodnotné športové výkony, keďže miestami chýbajúcu techniku študenti nahradili svojou veľkou bojovnosťou. Turnaja sa zúčastnilo 14 tried, cca 115 študentov aktívne, a takmer celá škola v úlohe fanúšikov, ktorí svojím potleskom ocenili aj dobré výkony súperov. Na treťom mieste sa umiestnila Oktáva A, ktorá porazila III.B. Vo vyrovnanom a napínavom finále bola úspešnejšia III.C, ktorá vyhrala nad I.A. Víťazná trieda hrala v zložení: Krčková, Michalicová H.,Parčiová, Sova, Tomanová, Vávra, Velická, Vojzolová.


  

Beniakove Chynorany

Autor: Mgr. Miroslava Medovičová     
Exkurzia
        4.novembra 2015 sa v Modre uskutočnil ďalší ročník slovenského festivalu poézie - Beniakove Chynorany, ktorý popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka. Naše gymnázium opäť po roku úspešne reprezentovala Dominika Štuberová zo 4.C, ktorá obsadila 3. miesto (2.miesto nebolo udelené).

Blahoželáme!

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka - kategória C

Autor: Mgr. Erika Vícenová      
      Dňa 9. 11. 2015 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Žiaci Tercie a Kvarty sa tak ako v každom roku opäť popasovali s neľahkými úlohami, ktoré preverili ich znalosti z gramatiky, štylistiky, pravopisu,ich schopnosti porozumieť čítanému textu, ako aj ich rečnícke schopnosti. A tu sú mená tých najlepších:

1.miesto : Samuel Kristián Vacula /Kvarta/

2.miesto : Martin Jediný /Kvarta/

3.miesto : Klára Suchovská /Tercia/

                   Adela Sadloňová /Tercia/

                  Adam Pipíška /Tercia/

Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a víťazovi prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.Timravina studnička

Autor: PhDr. Margita Hološková      
      28. októbra 2015 sa v senickej ZUŠ konal 10. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy okresov Senica a Skalica

Timravina studnička.

Našu školu v nej reprezentovala Laura Krenťochová z II. C a obsadila 3. miesto.

Blahoželáme.Opäť tiekla krv

Autor: Mgr. Miroslava Gergelová      Fotogaléria
Exkurzia       Dňa 27. 10.2015 sa skupinka 11 študentov spolu s tromi profesormi vybrala na SOŠ v Senici, kde sa pripojili k ďalším študentom senických stredných škôl a zapojili sa do kampane Študentská kvapka krvi. Do 20. novembra prebieha 21. ročník a tak ako obvykle, aj tento rok je hlavnou myšlienkou získavanie dobrovoľných darcov z radov študentov.
        Presvedčiť študentov, aby aspoň raz skúsili darovať krv, je z roka na rok ťažšie, o to viac treba oceniť ochotu tých, ktorí sa tentokrát prekonali a i keď z rôznych dôvodov boli niektorí z nich nevhodní ako darcovia, odhodlanie skúsiť to na budúce v nich zostalo.
     A tu sú mená našich darcov: Zuzana Zlochová a Ján Balga zo 4.B, Tibor Schneider a Viera Končitíková zo 4.C a páni profesori Madunický, Staňo a Ravas.


Študentská kvapka krviÚspech žiakov vo vedomostnej súťaži

Autor: Mgr. Ľubomír Staňo
      Družstvo žiakov z 2. C (Samuel Križan, Bianka Péčiová, Simona Jurková) reprezentovalo našu školu vo vedomostnej súťaži „Kraj, ktorý je mojím domovom“ organizovanej VÚC Trnava – odborom školstva. Po postupe z okresného kola obsadili 2. miesto v konfrontácii víťazov okresných kôl Trnavského kraja. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva budú 12. novembra 2015 ocenení v Zrkadlovej sieni divadla J. Palárika v Trnave. Žiakom za dosiahnutý výsledok v súťaži ďakujeme.Dopravná výchova

Autor: Mgr. Zuzana Pípová      Fotogaléria
      27. októbra 2015 sa naša trieda – príma – zúčastnila vyučovania dopravnej výchovy v areáli 1. ZŠ Senica. Najskôr sme pod vedením pána učiteľa P. Pastuchu absolvovali teoretickú časť. V nej sme riešili dopravné situácie z pohľadu cyklistu a určovali dopravné značky. Potom sme sa presunuli na dopravné ihrisko a overili si novozískané vedomosti v praxi ako chodci a cyklisti. Práve táto časť priniesla mnoho humorných i vážnych situácií, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

Dopravná výchovaBasketbalový turnaj

fotogalériaExkurzia do Senickej mliekarne

Autor: Ing. Ivan Spiššák      Fotogaléria
Exkurzia       Študenti seminára z informatiky sa 22. októbra zúčastnili exkurzie v senickej mliekarni. Vedúci technického oddelenia, pán Jankovič ich stručne oboznámil so systémom riadenia výroby pomocou PLC - programovateľných logických automatov. Sú to užívateľsky programovateľné číslicové počítače, vďaka ktorým je spracovanie mlieka vedecky riadeným procesom s neustálou kontrolou. Programátor PLC pán Bača previedol študentov po tých častiach prevádzky, kde to umožnili prísne hygienické normy. Cieľom tejto návštevy bolo, aby sa študenti (najmä budúci programátori) v reálnom živote oboznámili s využitím výpočtovej techniky a programovania. Exkurzia bola pre zúčastnených študentov aj ich učiteľa poučná a inšpiratívna. Ďakujeme riaditeľovi mliekarní Ing. Húščavovi aj našim odborným sprievodcom.Code Week 2016

Autor: Ing. Ivan Spiššák      Fotogaléria
Code Week 2016       Študenti seminára z informatiky navštívili 13. októbra fakultu informatiky a informačných technológií na STU Bratislava v rámci akcie Code Week 2016. V prvej časti podujatia si pod vedením lektora vyskúšali prácu s free programom Blender, ktorý slúži na vytváranie 3D modelov. V druhej časti urobili krátky program pre Arduino, čo je platforma (hardvér, softvér), na ktorej môžete postaviť svoje vlastné elektronické zariadenie. Jeho využitie je možné napr. v robotike, v programovateľných logických automatoch na meranie a reguláciu. Na záver nás lektor zaviedol do miestnosti s 3D tlačiarňami. Seminár priniesol našim študentom nové informácie a zároveň im na chvíľu umožnil aktívne sa zapojiť do diania na akademickej pôde.Zatmenie Mesiaca očami členov astronomického krúžku

Autor: RNDr. Svetozár Štefeček      

              Po takmer jarnom zatmení Slnka, ktoré sme úspešne sledovali v piatok 20. marca, nás čakala ďalšia významná udalosť podobného charakteru. Päť dní po jesennej rovnodennosti si totiž príroda naplánovala úplné zatmenie Mesiaca. Už týždeň pred 28. septembrom sme netrpezlivo prehliadali webové stránky s predpoveďami počasia a dúfali, že bude jasno.
Nádeje sa naplnili a keď nám v pondelok ráno pred 2:00 hod. SELČ zazvonil budík, ani sme veľmi neprotestovali. Naším cieľom bolo fotograficky zaznamenať priebeh úkazu a pokúsiť sa určiť časy vstupu resp. výstupu niektorých kráterov z tieňa Zeme. Takéto pozorovanie umožňuje určiť skutočnú veľkosť tieňa, ktorá môže byť ovplyvnená napr. koncentráciou prachu v stratosfére našej planéty.

Viac ...

Zatmenie mesiacaZatmenie mesiacaZatmenie mesiacaVideokonferencia Moravský Krumlov - Senica

Autor: RNDr. Eva Millová     

              V tomto školskom roku nás partnerská škola z Moravského Krumlova pozvala k realizácii projektu Študuj jazyk a poznávaj priateľov.
             Vypracovali dotazník s desiatimi otázkami v programe Excel, ktorý vyplnili študenti Gymnázia Moravský Krumlov a tiež viac ako 60 žiakov našej školy vo veku 14 až 17 rokov.
V utorok 22. septembra sme spoločne zrealizovali videokonferenciu. Žiaci moravského gymnázia porovnali výsledky odpovedí obidvoch škôl. Videokonferenciu sme uložili na YouTube a záujemcovia si ju môžu pozrieť aj prostredníctvom našej stránky.
            Od 27.októbra absolvovali v rámci tohto projektu štrnásti žiaci Gymnázia Moravský Krumlov týždenný jazykový kurz na Slovensku - Ľubovnianske kúpele. Spolu s nimi tam boli aj ďalší študenti piatich zemí EU vo veku 14 – 17 rokov. Celý program viedli učitelia z UK, Kanady a USA. Oficiálnym jazykom projektu bola angličtina. Cieľom projektu bolo zvýšiť mieru tolerancie a prekonať predsudky a zábrany v hovorení v cudzom jazyku.
           Pokračovaním projektu bude návšteva našich žiakov 2.C triedy a sexty v Moravskom Krumlove vo štvrtok, 22. októbra. Žiaci Gymnázia Moravského Krumlova nám porozprávajú o skúsenostiach a zážitkoch z týždenného pobytu v Tatrách a predstavia svoje mesto a jeho okolie.
           Na výlet sa tešíme a možno získame inšpiráciu pre realizáciu podobného vzdelávacieho programu akého sa zúčastnili oni.

Videokonferencia Moravský Krumlov - Senica
Videokonferencia

Certifikát eTwinning za realizáciu projektu
Informácie o projekte
Dotazník


Volejbalový turnaj Veľké Pavlovice

fotogalériaOd 6.10.2013
počítadlo.abz.cz