Projekt                      

Domov Názov Partnerské školy Ciele Aktivity Naša škola Moje mesto Slovensko Výsledky činnosti Študentské výmeny Projektové stretnutia Koniec

                                  Partnerstvo škôl

Obsah

Výchova  k  Európskemu občianstvu "

Partnerské školy

 Ciele projektu.

Aktivity na školský  rok 2006/2007

 Naša škola

Moje mesto Senica

 Slovensko

 Čo sme urobili.

Študentské výmenné pobyty

Projektové stretnutia

Koniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov projektu:

„ Výchova  k  Európskemu občianstvu "

 

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu

LLP- Program celoživotného vzdelávania .

 

 

 

 

 

 

 

Za obsah produktu zodpovedá výlučne autor, produkt nereprezentuje názory Európskej komisie a Komisia nezodpovedá za použitie informácií obsiahnutých v produkte.

^         <<        <        >>